UncategorizedVijesti

Učešće FZF-a na Međunarodnom naučnostručnom simpozijumu „Hranom do zdravlja“

By October 19, 2015No Comments

19.10.2015.
U prostorijama Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Tuzli održan je 8. Međunarodni naučnostručni simpozij pod nazivom „Hranom do zdravlja“ koji se simbolično održava na Svjetski dan hrane 16. oktobra. Glavni organizator skupa je dr.sc. Midhat Jašić, redovni profesor, Farmaceutski i Tehnnološki fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Farmaceutskom i Ljekarskom komorom, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u osijeku i HiST University of Trondheim, Norveška. Asistentice našeg fakulteta su uzele učešće na ovom skupu predstavivši svoja dva rada. Radom pod nazivom „Mikrobiološka i hemijska analiza sirupa od cvijeta zove Sambucus L. nigra“ čiji su autori Minela Šišić, Vildana Hadžić, Samra Kulić i Selma Hasičić ispred Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta je utvrđeno da je sirup od zove nakon dodatka šećera i limuntosa mikrobiološki siguran za konzumaciju dok sa aspekta hemijske analize sok od zove nakon tretmana smanjuje svoja značajna svojstva ali je i dalje pogodan za upotrebu. Vildana Hadžić i Azra Bačić su predstavile rad pod nazivom „Mikrobiološka analiza mlijeka sa osvrtom na uticaj vremena i temperature skladištenja na rast i razvoj mikroorganizama“ ispred Instituta za biomedicinsku dijagnostiku i istraživanje „Genom“. Rezultati su pokazali da je temperatura kao značajan faktor za rast i razvoj mikroorganizama uticala na mikrobiotu mlijeka koji je skladišten na temperaturi od 25 °C. Takođe je utvrđeno da postoji razlika u prisutnosti bakterijskih vrsta nakon 72 sata skaldištenja na temperaturi frižidera i sobnoj temperaturi kako kod sterilizovanog tako i kod pasterizovanog mlijeka. Na ovom simpoziju učestvovali su eminentni stručnjaci iz oblasti prehrane i nutrcionizma koji su iznijeli najnovija istraživanja iz pomenutih oblasti. Cilj simpozija je prvenstveno bio ocjeniti uticaj hrane na zdravlje čovjeka te dati određene upute kako se zdravo hraniti.