Vijesti

Obavijest

By June 13, 2016January 10th, 2021No Comments

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
VJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA
 Broj:05-01-03-195/16
Datum:13.06.2016. godine
 Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vjeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T
Dr.stom. Mirjana Duspara javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:
’’PROCJENA  RIZIKA OD KRVNOPRENOSIVIH PROFESIONALNIH STOMATOLOŠKIH INFEKCIJA”
Odbrana će se održati  29. juna  2016. godine, u 14:00h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.