UncategorizedVijesti

Obavijest – Doktorska disertacija – Senad Grišević

By September 5, 2020No Comments

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
Datum: 05.09.2020. godine
Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vjeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:
 
OBAVIJEST

Senad Grišević javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:
 
EFEKAT KROSLINKING TRETMANA NA TOPOGRAFSKE PROMJENE ROŽNICE KOD PACIJENATA SA KERATOKONUSOM
 

Odbrana će se održati  25.09.2020. godine, u 17:00 h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.