Vijesti

OBAVIJEST

By December 1, 2021December 9th, 2021No Comments

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

Datum: 01.12.2021. godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Jasminke Asotić pod nazivom:

DIJAGNOSTIČKI I PROGNOSTIČKI ZNAČAJ ODREĐIVANJA AKTIVNOSTI ORGANOSPECIFIČNIH ENZIMA KOD OSOBA SA HRONIČNIM INFEKTIVNIM OBOLJENJIMA U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 01.12.2021. godine do 15.12.2021. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Leave a Reply