Skip to main content

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

12.09.2022.godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Senade Džebo pod nazivom:

KVALITET ŽIVOTA I STEPEN DEPRESIJE PACIJENATA OBOLJELIH OD KARCINOMA GLAVE I VRATA

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 12.09.2022. godine do 28.09.2022. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Leave a Reply