Skip to main content

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

30.06.2023. godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Sadbere Kamberi pod nazivom:

ZDRAVSTVENA PISMENOST I MODELI PONAŠANJA ŽENA U VEZI SA PREVENTIVNIM PREGLEDIMA DOJKE I REPRODUKTIVNIH ORGANA

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 01.07.2023. godine do 15.07.2023. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Leave a Reply