Skip to main content

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj:05-01-03-864/23

Datum:05.09.2023. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vijeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Sadbere Kamberi javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:

ZDRAVSTVENA PISMENOST I MODELI PONAŠANJA ŽENA U VEZI SA PREVENTIVNIM PREGLEDIMA DOJKE I REPRODUKTIVNIH ORGANA

Odbrana će se održati  23.09.2023. godine u 09:00h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Leave a Reply