Smjer

Farmacija

POSTANI STUDENT

Praksa u sopstvenom akreditovanom institutu za biomedicinska istraživanja “Genom“ Travnik

Plaćena ferijalna praksa u apotekama širom BiH

Najeminentniji stručnjaci sa područja Balkana

 

Redovne posjete farmaceutskim industrijama

Nakon završenog studija farmacije, stiče se zvanje

Magistar Farmacije
O smjeru

Nakon završenog integralnog studija Farmacije (5+0) stiče se zvanje magistar farmacije, koje osigurava stručne kompetencije u javnom zdravstvu i pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite kao i kompetencije  organizacije, upravljanja i rukovođenja poslovima u farmaceutskoj djelatnosti.

POSTANI STUDENT
Kvalitet

Diplomirani farmaceuti su pripremljeni za rad u apotekama te izradu, ispitivanje i izdavanje lijekova.
Pored toga, farmacueti mogu raditi u farmaceutsko – hemijskoj industriji u procesima proizvodnje, kontrole kvaliteta lijekova, hrane i vazduha, kao i na izradi i kontroli radiofarmaceutika.

Farmaceut može da radi i kao klinički farmaceut i farmaceut – informatičar.
Takođe, treba istaći i njihovu ulogu u radu Instituta za zdravstvenu zaštitu, ali i činjenicu da mogu raditi i u obrazovnim ustanovama, kao i institutima koji se bave naučnoistraživačkim radom.

UPOZNAJTE FAKULTET
Vijesti fakulteta
March 13, 2021 in Vijesti

Obavijest – doktorska disertacija

UNIVERZITET U TRAVNIKUFARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTETVJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA Broj:05-01-03-202/21Datum:13.03.2021. godine Na osnovu člana 8 stav 20…
Read More
January 30, 2021 in Vijesti

Reakreditacijom potvrđen kvalitet rada Univerziteta u Travniku

Više na ovom linku: https://www.unt.ba/v2/univerzitet/aktivnosti/aktivnosti-univerziteta/item/109-reakreditacijom-potvrden-kvalitet-rada-univerziteta-u-travniku?fbclid=IwAR3iXmB1tDebU-5j2MqyLHAvAB7i8wSpjOQ6DidSKCfh0Gk62xZv0YJw6uk
Read More
January 30, 2021 in Vijesti

Obavjestenje javnosti

30.01.2021.godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku, OBAVJEŠTAVAMO Javnost da…
Read More
Izjave studenata

"Ono što su mi je ponudio Farmaceutsko zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku je nov i moderan način studiranja, odlična komunikacija sa renomiranim profesorima, veoma kvalitetan studijski program, kao i izrada naučno-istraživačkih radova iz svakog predmeta, koji će doprinijeti mom daljem obrazovanju i usavršavanju"

Ivana LučićMagistar Farmacije

"Studiranje na FZF u Travniku pružilo mi je mogućnost obrazovanja i sticanja znanja, te dobijanje međunarodno priznate diplome. Nastava je prilagodjena studentima, izvodi se po Bolonjskom procesu, te pruža mogućnost praktičnog usavršavanja u moderno opremljenim kabinetima"

Darko AnićBachelor Radioloških Tehnologija

"Moj opći utisak je odličan jer je ovo Fakultet koji pored savremene opreme, koja je neophodna za kvalitetan studij, ima i vrlo kvalitetan nastavni kadar. Shodno tome nastava, ali i kliničke vježbe na ovom Fakultetu su na zavidnom nivou"

Habiba DautDoktor Stomatologije

"Kroz svoje studije moram posebno istaći i pohvaliti kvalitet nastave, gdje smo kroz obimnu praktičnu nastavu u radiološkom bloku Medical Centra radili sa stručnim kadrom na najsavremenijom radiološkim dijagnostičkim aparatima"

Amel HanušaBachelor Radioloških Tehnologija