Smjer

Fizioterapija

POSTANI STUDENT

Savremeno opremljena fizioterapeutska sala

Jedinstveni aparati u regiji

Redovna praksa u najvećim rehabilitacionim centrima u BiH

Nakon završenog studija fizioterapije, stiče se zvanje

Bachelor Fizioterapije i Magistar Fizioterapije
O smjeru

Cilj uvođenja fizioterapeutskog smjera na FZF-u (studijski program 4+1) je obrazovanje potrebnih kadrova i vrsnih stručnjaka, koji u nastavnom procesu  stječu nova znanja  i koriste najnovije metode, materijale i tehnologije,  po uzoru na  savremene evropske univerzitete. Nakon završenog studijskog smjera Fizioterapije stječe se zvanje bachelor fizioterapije.

POSTANI STUDENT
Kvalitet

U  vremenu podizanja zdravstvene svijesti te usljed pojave sve većeg broja disfunkcija mišićno-koštanog sistema, fizioterapija u modernoj medicini dobija sve veću važnost.

S obzirom na sve veću društvenu potrebu za fizioterapeutskim zdravstvenim uslugama, za odsjek Farmacije na FZF-u u Travniku postoji veliki interes studenata.

UPOZNAJTE FAKULTET
Vijesti fakulteta
March 13, 2021 in Vijesti

Obavijest – doktorska disertacija

UNIVERZITET U TRAVNIKUFARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTETVJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA Broj:05-01-03-202/21Datum:13.03.2021. godine Na osnovu člana 8 stav 20…
Read More
January 30, 2021 in Vijesti

Reakreditacijom potvrđen kvalitet rada Univerziteta u Travniku

Više na ovom linku: https://www.unt.ba/v2/univerzitet/aktivnosti/aktivnosti-univerziteta/item/109-reakreditacijom-potvrden-kvalitet-rada-univerziteta-u-travniku?fbclid=IwAR3iXmB1tDebU-5j2MqyLHAvAB7i8wSpjOQ6DidSKCfh0Gk62xZv0YJw6uk
Read More
January 30, 2021 in Vijesti

Obavjestenje javnosti

30.01.2021.godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku, OBAVJEŠTAVAMO Javnost da…
Read More
Izjave studenata

"Ono što su mi je ponudio Farmaceutsko zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku je nov i moderan način studiranja, odlična komunikacija sa renomiranim profesorima, veoma kvalitetan studijski program, kao i izrada naučno-istraživačkih radova iz svakog predmeta, koji će doprinijeti mom daljem obrazovanju i usavršavanju"

Ivana LučićMagistar Farmacije

"Studiranje na FZF u Travniku pružilo mi je mogućnost obrazovanja i sticanja znanja, te dobijanje međunarodno priznate diplome. Nastava je prilagodjena studentima, izvodi se po Bolonjskom procesu, te pruža mogućnost praktičnog usavršavanja u moderno opremljenim kabinetima"

Darko AnićBachelor Radioloških Tehnologija

"Moj opći utisak je odličan jer je ovo Fakultet koji pored savremene opreme, koja je neophodna za kvalitetan studij, ima i vrlo kvalitetan nastavni kadar. Shodno tome nastava, ali i kliničke vježbe na ovom Fakultetu su na zavidnom nivou"

Habiba DautDoktor Stomatologije

"Kroz svoje studije moram posebno istaći i pohvaliti kvalitet nastave, gdje smo kroz obimnu praktičnu nastavu u radiološkom bloku Medical Centra radili sa stručnim kadrom na najsavremenijom radiološkim dijagnostičkim aparatima"

Amel HanušaBachelor Radioloških Tehnologija