Skip to main content
Univerzitet u Travniku

Farmaceutsko-zdravstveni fakultet

Scientia manu et mente
POSTANI STUDENT
Upoznajte fakultet

Farmaceutsko zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku osnovan je 2009. godine.

Članica je jedne od rijetkih visokoškolskih ustanova u zemlji, odnosno, Univerziteta koji je još u septembru 2010. godine okončao proces integracije i na taj način odgovorio odredbama predviđenim Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH.

U skladu sa modernim evropskim standardima, Farmaceutsko-zdravstveni fakultet Vam omogućava kvalitetno obrazovanje i sveobuhvatnost znanja koje se ovdje stječe. Interdisciplinarni program studija zasnovan je na principima Bolonjskog procesa – I,II, i III ciklusa studija, po European Credit Transfer System (ECTS).

PROČITAJ VIŠE
Smjerovi

Na Fakultetu se realizira pet studijskih smjerova: integrisani studij farmacije u trajanju od 5 godina, integrisani studij stomatologije u trajanju od 6 godina, te prvi i drugi ciklus studija, radiologije, sestrinstva, fizioterapije i medicinsko-laboratorijskog inžinjeringa.

Na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu realizira se i doktoralni studij iz oblasti biomedicinskih nauka. Institut za biomedicinsku dijagnostiku i istraživanje raspolaže sa savremenom laboratorijskom i istraživačkom opremom za realizaciju naučno-istraživačkih projekata i praktičnu realizaciju doktoralnog studija.

Stomatologija

Farmacija

Radiologija

Sestrinstvo

Fizioterapija

Laboratorijski

Inžinjering

III ciklus

Biomedicina i zdravstvo

Vijesti fakulteta
November 24, 2023 in Vijesti

OBAVIJEST

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET 23.11.2023. godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija…
Read More
October 25, 2023 in Vijesti

OBAVIJEST

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET Datum: 25.10.2023. godine Na osnovu člana 8 stav Uputstva…
Read More
October 25, 2023 in Vijesti

OBAVIJEST

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET Datum: 25.10.2023. godine Na osnovu člana 8 stav Uputstva…
Read More
Izjave studenata

Ono što su mi je ponudio Farmaceutsko zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku je nov i moderan način studiranja, odlična komunikacija sa renomiranim profesorima, veoma kvalitetan studijski program, kao i izrada naučno-istraživačkih radova iz svakog predmeta, koji će doprinijeti mom daljem obrazovanju i usavršavanju.

Ivana LučićMagistar Farmacije

"Studiranje na FZF u Travniku pružilo mi je mogućnost obrazovanja i sticanja znanja, te dobijanje međunarodno priznate diplome. Nastava je prilagodjena studentima, izvodi se po Bolonjskom procesu, te pruža mogućnost praktičnog usavršavanja u moderno opremljenim kabinetima"

Darko AnićBachelor Radioloških Tehnologija

"Moj opći utisak je odličan jer je ovo Fakultet koji pored savremene opreme, koja je neophodna za kvalitetan studij, ima i vrlo kvalitetan nastavni kadar. Shodno tome nastava, ali i kliničke vježbe na ovom Fakultetu su na zavidnom nivou"

Habiba DautDoktor Stomatologije

"Kroz svoje studije moram posebno istaći i pohvaliti kvalitet nastave, gdje smo kroz obimnu praktičnu nastavu u radiološkom bloku Medical Centra radili sa stručnim kadrom na najsavremenijom radiološkim dijagnostičkim aparatima"

Amel HanušaBachelor Radioloških Tehnologija
Galerija