Skip to main content
UncategorizedVijesti

Nova pretklinička sala za studente stomatologije

Studentima Stomatologije omogućeni su najmoderniji uslovi za učenje i rad te potpuna praktična primjena stečenog znanja , što je, kada je u pitanju ovaj  Studij,  posebno značajno. Ovakvi uslovi studiranja samo su jedan od parametara koji utječe na konačnu odluku studenta za izbor prvog privatnog Studija stomatologije.
Studentima je obezbijeđen rad u grupama, 1 asistent radi sa  5 studenata. Dakle, svo znanje koje prenose eminentni profesori , praktično se primjenjuju u najsavremenijim laboratorijama. Rad  u tzv. fantom sali, koja svojom opremljenošću zadovoljava evropske standarde te važi za jednu od najmodernijih pretkliničkih sala u regionu, za studente stomatologije od izuzetne je važnosti.
Na prostoru od 5 000 kvadratnih metara u upotrebi su  najsavremenije laboratorije, specijalističke ordinacije za ortodonciju, oralnu hirurgiju, protetiku kao i klinička i pretklinička sala.