Skip to main content
UncategorizedVijesti

POSJETA STUDENATA FZF KOMPANIJI PHARMAMED D.O.O.

8.12.2016.
Studenti treće i pete godine Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta, odsjeka za Farmaciju, išli su u posjetu Pharmamed-u u pratnji prof. dr. Jasminke Sadadinović i asistentice Minele Dacić, te prehambenog tehnologa Alme Zorlak. Saradanja sa razvijenim farmaceutskim kompanijama je infinitiv kod obrazovanja studenata, kojima je, pored teorijske nastave i laboratorijskih vježbi (koje se održavaju u sklopu Fakulteta) potrebno pružiti i praktične primjere proizvodnje lijekova i ljekovitih pripravaka, kako bi bili upoznati sa savremenim metodama rada i proizvodnje istih.
Studenti su imali priliku vidjeti neke od najnovijih instrumenata za fizičko-hemijska, mikrobiološka ispitivanja, zatim metode pakovanja, skladištenja i isporuke proizvoda kompanije Pharmamed.
Inače, Pharmamed d.o.o (sa sjedištem u Travniku) je jedna od vodećih brzorastućih kompanija koja danas raspolaže sa više od 5300 m2, koja u svom ukupnom asortimanu prozvodnje broji preko 210 proizvoda. Organizacija posjete je bila na zavidnom nivou, prilikom čega je direktorica mr. farm. Saira Medanhodžić Vuk pozdravila sve prisutne, te grupe studenata uputila osoblju koji su ih proveli kroz kompaniju. Svim posjetiocima su nakon obilaska uručeni poklon paketi. U bliskoj budućnosti su planirane posjete i drugim farmaceutskim kompanijama, sve sa ciljem usavršavanja i unaprjeđenja znanja studenata Farmaceutsko-zdravstevnog fakulteta.