Skip to main content

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,
 OBAVJEŠTAVAMO
 Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije nakdidata Senada Pešte pod nazivom:
MODALITETI AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U ZAVISNOSTI OD FAKTORA RIZIKA
 Nalazi u biblioteci, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 11.09.2017. godine do 25.09.2017. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 11-13 h.