Skip to main content
UncategorizedVijesti

O B A V I J E S T – 3

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
VJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA
 
Broj:05-01-03-19/19
Datum:07.01.2019. godine
 Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vjeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T
Ranka Prerad javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:
‘’POTENCIJALNO TERAPEUTSKO DJELOVANJE KANABINOIDA INDUSTRIJSKE KONOPLJE”
Odbrana će se održati  26.01.2019. godine, u 12:00h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.