Skip to main content
UncategorizedVijesti

UČEŚĆE STUDENATA NA KONGRESU BIOMEDICINSKIH NAUKA

Studenti Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku su u periodu od 21. do 25. aprila 2019. godine su učestvovali na Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem na Kopaoniku, a u organizaciji Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Nišu.
Pomenutom Kongresu prisustvovalo je 12 fakulteta biomedicinske grupacije iz regiona.
FZF je predstavljalo šest aktivnih studenata sa ukupno …
Scientia manu et mente