Skip to main content
UncategorizedVijesti

O B A V I J E S T – 4

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
 Datum:15.05.2019. godine
 
Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T
Admir Hodžić javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:
“POREĐENJE FUNKCIONALNOG STANJA OPERATIVNO I NEOPERATIVNO LIJEČENIH PACIJENATA KOD LUMBALNE DISKUS HERNIJE’’
Odbrana će se održati  08.06.2019. godine, u 12:15h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.