Skip to main content

UNIVERZITET U TRAVNIKU​                                                         FARMACEUTSKO  ZDRAVSTVENI FAKULTET

 
Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,
 
OBAVJEŠTAVAMO
Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Minele Dacić pod nazivom:
RAZVOJ I VALIDACIJA HPLC-UV METODE ZA SIMULTANO ODREĐIVANJE RAZLIČITIH KORTIKOSTEROIDA U DERMATOLOŠKIM PREPARATIMA DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU BiH
 Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 13.06.2020. godine do 28.06.2020. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.