Skip to main content
Vijesti

OBAVIJEST – Minela Dacić – Odbrana doktorske disertacije

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
VJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj:05-01-03-808/20
Datum:01.12.2020. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u
okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vjeće doktorskog studija
Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:


O B A V I J E S T

Minela Dacić javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu
Univerziteta u Travniku pod naslovom:


RAZVOJ I VALIDACIJA HPLC-UV METODE ZA SIMULTANO
ODREĐIVANJE RAZLIČITIH KORTIKOSTEROIDA U
DERMATOLOŠKIM PREPARATIMA DOSTUPNIM NA TRŽIŠTU BiH


Odbrana će se održati  18.12.2020. godine, u 15:00 h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko
zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani poštujući naredbe i preporuke nadležnih
organa koje se odnose na prevenciju širenja Corona virusa (COVID-19), a naročito po pitanju
dezinfekcije, socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i sl.

Leave a Reply