Skip to main content
Vijesti

Obavjestenje javnosti

30.01.2021.godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
kandidata Meline Latić-Dautović pod nazivom:

PROCJENA UTICAJA DENTALNE DOBI NA ANGULACIJU KRANIJALNE BAZE I

RAZVOJ SKELETNE KLASE

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid
javnosti u periodu od 01.02.2021. godine do 16.02.2021. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu
od 08-16 h.

Leave a Reply