Skip to main content
Vijesti

Obavjestenje javnosti

30.01.2021.godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
kandidata Feke Pepića pod nazivom:

DEFINIRANJE MODELA ADHERENCE KOD PSIHIJATRIJSKIH PACIJENATA

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid
javnosti u periodu od 01.02.2021. godine do 16.02.2021. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu
od 08-16 h.

Leave a Reply