Vijesti

Obavijest – doktorska disertacija

By March 13, 2021March 15th, 2021No Comments

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
VJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj:05-01-03-202/21
Datum:13.03.2021. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vjeće doktorskog studija Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Feka Pepić javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu
Univerziteta u Travniku pod naslovom:

”DEFINIRANJE MODELA ADHERENCE KOD PSIHIJATRIJSKIH PACIJENATA”

Odbrana će se održati  31.03.2021. godine u 13:00 h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani poštujući naredbe i preporuke nadležnih organa koje se odnose na prevenciju širenja Corona virusa (COVID-19), a naročito po pitanju dezinfekcije, socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i sl.

Leave a Reply