Skip to main content
Vijesti

Doktorska disertacija i izvještaj Komisije

Datum: 29.04.2021.godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
kandidata Emira Smailhodžića pod nazivom:

„ANALIZA EFIKASNOSTI SPECIFIČNIH FIZIOTERAPIJSKIH PROGRAMA U LIJEČENJU OSTEOARTRITISA KOLJENA“

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 29.04.2021. godine do 14.05.2021. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Leave a Reply