Skip to main content
Vijesti

Obavijest – odbrana doktorske disertacije

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
VJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj:05-01-03-458/21
Datum:08.06.2021. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vjeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Emir Smailhodžić javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:


ANALIZA EFIKASNOSTI SPECIFIČNIH FIZIOTERAPIJSKIH
PROGRAMA U LIJEČENJU OSTEOARTRITISA KOLJENA


Odbrana će se održati  25.06.2021. godine u 15:00 h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik. Zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani poštujući naredbe i preporuke nadležnih organa koje se odnose na prevenciju širenja Corona virusa (COVID-19), a naročito po pitanju dezinfekcije, socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i sl.

Leave a Reply