Skip to main content
Vijesti

Doktorska disertacija i izvještaj Komisije

30.06.2021.godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Gordane Magdelinić pod nazivom:

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA NAKON ARTROPLASTIKE KUKA U KORELACIJI SA KOMORBIDITETOM

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 01.07.2021. godine do 16.07.2021. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Leave a Reply