Skip to main content

UNIVERZITET U TRAVNIKU, FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

03.03.2022.godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Šuškić Amera pod nazivom:

ZNAČAJ EKSPRESIJE ESTROGENIH I PROGESTERONSKIH RECEPTORA I p53 U HIPERPLAZIJI KOMPLEKS ENDOMETRII I KARCINOMU ENDOMETRIJA

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 03.03.2022. godine do 19.03.2022. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Leave a Reply