Skip to main content

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

04.08.2022.godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Mahere Al-Haimoni pod nazivom:

STOMATOLOŠKI MATERIJALI UETIOLOGIJI PATOLOŠKIH PROMJENA SLUZNICE USNE ŠUPLJINE

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 04.08.2022. godine do 19.08.2022. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Leave a Reply