Skip to main content

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj:05-01-03-442/24

Datum:29.04.2024. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vijeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

AMER ŠUŠKIĆ javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:

ZNAČAJ EKSPRESIJE ESTROGENIH I PROGESTERONSKIH RECEPTORA I P53 U HIPERPLAZIJI KOMPLEKS ATIPIKA ENDOMETRIJA I KARCINOMU ENDOMETRIJA

Odbrana će se održati 17.05.2024. godine u 14:30h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Leave a Reply