Skip to main content

Aktivni studenti

Alumni
Alumni

Alumni asocijacija Univerziteta u Travniku je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Univerzitetu u Travniku. Svrha ove asocijacije je povezivanje svih generacija studenata Univerziteta u Travniku, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.

Stomatologija
Habiba Daut

Na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku, odsijek za Stomatologiju, diplomirala sam 2016. godine kao student prve generacije Stomatologije.

Želim istaći da je moj opći utisak odličan jer je to Fakultet koji pored savremene opreme, koja je neophodna za kvalitetan studij, ima i vrlo kvalitetan nastavni kadar. Shodno tome nastava, ali i kliničke vježbe na ovom Fakultetu su na zavidnom nivou. Generalno u ovoj ustanovi vlada ugodna, ali i profesionalna atmosfera.

Po završetku studija obavila sam pripravnički staž u JU Dom zdravlja Kakanj, a nakon toga sam, uz najbolje pohvale, položila i stručni ispit u Sarajevu. Znanje i iskustvo koje sam stekla tokom i po završetku studija sam iskoristila da pokrenem svoju vlastitu stomatološku ordinaciju.

Danas sam vlasnik privatne stomatološke ordinacije ”HD Dental studio” u Kaknju koja veoma uspješno posluje i broji četiri uposlenika, od toga dva asistenta i dva doktora stomatologije.

Stomatologija
Habiba Daut

Na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku, odsijek za Stomatologiju, diplomirala sam 2016. godine kao student prve generacije Stomatologije.

Želim istaći da je moj opći utisak odličan jer je to Fakultet koji pored savremene opreme, koja je neophodna za kvalitetan studij, ima i vrlo kvalitetan nastavni kadar. Shodno tome nastava, ali i kliničke vježbe na ovom Fakultetu su na zavidnom nivou. Generalno u ovoj ustanovi vlada ugodna, ali i profesionalna atmosfera.

Po završetku studija obavila sam pripravnički staž u JU Dom zdravlja Kakanj, a nakon toga sam, uz najbolje pohvale, položila i stručni ispit u Sarajevu. Znanje i iskustvo koje sam stekla tokom i po završetku studija sam iskoristila da pokrenem svoju vlastitu stomatološku ordinaciju.

Danas sam vlasnik privatne stomatološke ordinacije ”HD Dental studio” u Kaknju koja veoma uspješno posluje i broji četiri uposlenika, od toga dva asistenta i dva doktora stomatologije.

Farmacija
Jasmina Spirjan

Studij je jedno cjelovito životno iskustvo, koje mi je poslužilo da se izgradim intelektualno, ali prije svega kao osoba. Timski rad na projektima sa studentima i profesorima jeste neprocjenjivo iskustvo i temelj u budućoj profesionalnoj karijeri. Istaživački duh, analitički pristup rješavanju problema, konstantna želja za novim znanjem i iskustvima su stubovi na kojima gradim profesionalnu karijeru, za što mogu zahvaliti Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku.

Radiologija
Amel Hanuša

Kroz svoje studije moram posebno istaći i pohvaliti kvalitet nastave, gdje smo kroz obimnu praktičnu nastavu u radiološkom bloku Medical Centra radili sa stručnim kadrom na najsavremenijom radiološkim dijagnostičkim aparatima.

Organizacija nastave je besprekorna, profesori i asistenti imaju odličnu komunikaciju sa studentima, što je omogućilo da nam bolje prenesu potrebno znanje i iskustvo te da nas pripreme za rad u našoj struci.

Farmaceutsko-zdravstveni fakultet prepoznaje i uvažava vrijedne i željne znanja studente, dokaz je i to što sam na Fakultetu angažovan u zvanje  asistenta na  praktičnoj nasatvi. Po zavšetku pripravničkog staža i položenog stučnog ispita u Sarajevu dobio sam zaposlenje u struci.

Misija

Stvaranje trajnih veza između alumnija, studenata, nastavnika fakulteta, akademske i šire zajednice.

Vizija

Izgraditi snažan osjećaj ponosa i lojalnosti za Univerzitet u Travniku među svojim prošlim i sadašnjim studentima kroz socijalnu interakciju, regrutovanje studenata, unapređenjem karijera i uključenjem u razvoj zajednice.

Ciljevi
 • promovisati postojanost, rad i značaj Alumni asocijacije

 • uvezati bivše studente Univerziteta u Travniku u Alumni organizaciju

 • kreirati bazu alumnija sa njihovim podacima i napraviti je dostupnom u cilju sklapanja budućih poslovnih veza

 • izgradnja i jačanje veza između studenata, alumnija, kadra fakulteta i zajednice

 • organizacija događaja, seminara, konferencija u cilju profesionalne i lične nadogradnje alumnija

 • jačanje reputacije Univerziteta i promovisanje interesa Univerziteta

 • razvijanje saradnje Univerziteta sa preduzećima i institucijama u kojima su angažovani bivši studenti

 • učešće u međunarodnoj naučnoj i stručnoj razmjeni i uspostavljanje relacija sa Alumni asocijacijama iz regiona i šire

 • međunarodna akreditacija

 • unapređenje akademskih vještina prema zahtjevima privrede, javnog sektora kao i svih ostalih interesnih skupina

Članstvo

Redovnim članom Alumni asocijacije može se postati dobrovoljno, potpisivanjem pristupnice, čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obaveze utvrđeni Statutom i odlukama Alumni asocijacije. Odluku o primanju u redovno članstvo donosi Upravni odbor na bazi pristupnice, molbe ili pismenog zahtjeva osobe koja želi postati član.

Uobičajeno je da za studente koji su blizu završetka studija članstvo ne bude automatsko već da studenti na završnoj godini izražavaju želju o članstvu u Alumni asocijaciji.

Pristup (članstvo) asocijaciji je besplatno.

Organizaciona shema

 Alumni asocijacija je organizacija (tijelo) u okviru Univerziteta u Travniku (registruje se kao asocijacija pri Univerzitetu u Travniku). Prisutna je u većini aktivnosti Univerziteta.

Tijela Alumni asocijacije su:

 • Skupština koju čine svi redovni članovi Asocijacije i koja ima najviša ovlašćenja u smislu upravljanja Asocijacijom,

 • Predsjednik,

 • Zamjenik;

 • Sekretar.

Asocijaciju predstavlja i zastupa neograničeno Predsjedniik asocijacije, a u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti asocijaciju može predstavljati Sekretar asocijacije. Oni su ovlašteni potpisnici Asocijacije. Za javnost rada Asocijacije odgovorni su Predsjednik Asocijacije i Upravni odbor Asocijacije. Također, da bi asocijacija uspješno počela sa radom potrebna je njena ozbiljna institucionalizacija u organizacionu strukturu Fakulteta.

Finansiranje asocijacije

U početku rada Asocijacija se uglavnom finansira iz budžeta Univerziteta. Prihode Alumni asocijacije čine:

 • prihodi ostvareni u skladu sa zakonom

 • pomoć i donacije pojedinaca i pravnih subjekata za određene programe i projekte

 • donacije iz proračuna za znanstvenu i stručnu djelatnost

 • prihodi od imovine i prava

 • ostali oblici financijske i materijalne pomoći.

Dokumentacija