Skip to main content
III ciklus

Biomedicina i zdravstvo

POSTANI STUDENT

Nakon završenog studija radiologije, stiče se zvanje

Doktor nauka iz područja biomedicine i zdravstva
O smjeru

Nosilac diplome je osposobljen za samostalan naučno-istraživački rad, realizaciju i organizovanje istraživačkih projekata, liderstvo u naučnom radu, kao i univerzitetsko-akademsko napredovanje, odnosno sticanje univerzitetskih nastavnih zvanja.
Smjerovi na trećem ciklusu studija:

  • Stomatologija

  • Farmacija

  • Klinička medicina

  • Javno zdravstvo

POSTANI STUDENT
Studijski program

Studijski program po kome se izvodi doktorski studij biomedicina i zdravstvo sastoji se od:

  • redovne nastave (obavezni i izborni moduli sa odgovarajućim predmetima)

  • individualnog naučnoistraživačkog rada doktorskog kandidata na doktorskoj disertaciji

  • vannastavnih naučnih i pedagoških aktivnosti

UPOZNAJTE FAKULTET
Vijesti fakulteta
March 29, 2024 in Vijesti

OBAVIJEST

Broj:05-01-03-323/24 Datum:26.03.2024. godine Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu…
Read More
March 18, 2024 in Vijesti

OBAVIJEST

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET 18.03.2024. godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija…
Read More
March 18, 2024 in Vijesti

OBAVIJEST

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET 18.03.2024.godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na…
Read More
Izjave studenata

"Ono što su mi je ponudio Farmaceutsko zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku je nov i moderan način studiranja, odlična komunikacija sa renomiranim profesorima, veoma kvalitetan studijski program, kao i izrada naučno-istraživačkih radova iz svakog predmeta, koji će doprinijeti mom daljem obrazovanju i usavršavanju"

Ivana LučićMagistar Farmacije

"Studiranje na FZF u Travniku pružilo mi je mogućnost obrazovanja i sticanja znanja, te dobijanje međunarodno priznate diplome. Nastava je prilagodjena studentima, izvodi se po Bolonjskom procesu, te pruža mogućnost praktičnog usavršavanja u moderno opremljenim kabinetima"

Darko AnićBachelor Radioloških Tehnologija

"Moj opći utisak je odličan jer je ovo Fakultet koji pored savremene opreme, koja je neophodna za kvalitetan studij, ima i vrlo kvalitetan nastavni kadar. Shodno tome nastava, ali i kliničke vježbe na ovom Fakultetu su na zavidnom nivou"

Habiba DautDoktor Stomatologije

"Kroz svoje studije moram posebno istaći i pohvaliti kvalitet nastave, gdje smo kroz obimnu praktičnu nastavu u radiološkom bloku Medical Centra radili sa stručnim kadrom na najsavremenijom radiološkim dijagnostičkim aparatima"

Amel HanušaBachelor Radioloških Tehnologija