Knjige

Dugogodišnja iskustva naših profesora iz različitih oblasti, sveli smo u neizostavnu literaturu koju naše kolege sa drugih univerziteta, a također i naši sadašnji studenti aktivno koriste. Izdavačka djelatnost predstavlja krunu djelovanja stručne osobe i obrazovne ustanove.

Srđan Poštić…
Edin Zahirović, Aleksandar Mirčić, Amina Asotić…
Minela Dacić, Jasminka Sadadinović…
Mithat Asotić, Borivoj Bijelić, Vladan Đorđević, Radoje Stevanović, Ljubomir Todorovi….
Pročitaj publikaciju
prof.dr.Salahudin Dizdarević , Doc.dr.sc.Mithat Asotić, Mr.sc. dr Dino Dizdarević, Doc.dr.sc. Kenan Karavdić, Doc.dr.sc. Nermin Granov, dr.sc. Nedžad Rustenpašić, Dr.med.Adnan Šatrović, Doc.dr.sc. Lutvo Sporišević ,Doc.dr.sc. Alma Efendić…
Jusuf Nuković, Alma Efendić, Mithat Asotić, Mirsad Nuković…
Faris Fočo , Aiša Rašiti, Mithat Asotić…
Slobodanka Hrvaćanin, Branko Hrvaćanin, Mithat Asotić, Naser Alhayek, Kosta Todorović…
Eržika Antić, Amina Asotić…
Vladimir Biočanin , Mithat Asotić…
Radmila Maksimović…