Obavijesti

Pročitajte posljednje objave

01/06/2024

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET 01.06.2024.godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku, OBAVJEŠTAVAMO Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Mexhit Muse pod nazivom: BIOHEMIJSKO –…

01/06/2024

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET 01.06.2024.godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku, OBAVJEŠTAVAMO Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Dženane Huduti pod nazivom: LUMBALNI BOLNI…

30/04/2024

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA Broj:05-01-03-443/24 Datum:29.04.2024. godine Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vijeće doktorskog studija…

30/04/2024

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA Broj:05-01-03-442/24 Datum:29.04.2024. godine Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vijeće doktorskog studija…

25/04/2024

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET Datum: 25.04.2024. godine Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j…

29/03/2024

Broj:05-01-03-323/24 Datum:26.03.2024. godine Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vijeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj…

18/03/2024

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET 18.03.2024. godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku, OBAVJEŠTAVAMO Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Amera Šuškića pod nazivom: ZNAČAJ…

18/03/2024

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET 18.03.2024.godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku, OBAVJEŠTAVAMO Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Aline Ajanović pod nazivom: FAKTORI RIZIKA…

14/03/2024

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET Datum: 14.03.2023. godine Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j…

12/01/2024

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA Broj:05-01-03-21/24 Datum:08.01.2024. godine Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vijeće doktorskog studija…

05/12/2023

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET 05.12.2023. godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku, OBAVJEŠTAVAMO Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Jusufa Nukovića pod nazivom: ULOGA…

05/12/2023

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET 05.12.2023. godine Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a…