III ciklus

Tvoja karijera.

Na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu realizira se i doktoralni studij iz oblasti biomedicinskih nauka. Institut za biomedicinsku dijagnostiku i istraživanje raspolaže sa savremenom laboratorijskom i istraživačkom opremom za realizaciju naučno-istraživačkih projekata i praktičnu realizaciju doktoralnog studija.

Biomedicina i Zdravstvo

Nosilac diplome je osposobljen za samostalan naučno-istraživački rad, realizaciju i organizovanje istraživačkih projekata, liderstvo u naučnom radu, kao i univerzitetsko-akademsko napredovanje, odnosno sticanje univerzitetskih nastavnih zvanja. Smjerovi na trećem ciklusu studija:

- Stomatologija
- Farmacija
- Klinička medicina
- Javno zdravstvo

Studijski program traje 3 studijske godine
Zvanje: Doktor nauka iz područja biomedicine i zdravstva

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj
Prijava za smjer: Biomedicina i zdravstvo (III ciklus)