Doktorska disertacija i izvještaj komisije

Datum objave: 29/04/2021

Datum: 29.04.2021.godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
kandidata Nermina Suljkanovića pod nazivom:

”ISPITIVANJE STANJA USTA I ZUBA U DJECE I SADRŽAJA MIKROELEMENATA U VODI ZA PIĆE U TUZLANSKOM KANTONU”

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 29.04.2021. godine do 14.05.2021. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj