Doktorska disertacija – Mirjana Duspara

Datum objave: 31/03/2016

Datum: 31.03.2016. godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
kandidata Mirjane Duspare pod nazivom:

PROCJENA RIZIKA OD KRVNOPRENOSIVIH PROFESIONALNIH STOMATOLOŠKIH INFEKCIJA

Nalazi u biblioteci, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 01.04.2016. godine do 16.04.2016.
godine. Uvid je moguće izvršiti u toku radnog vremena.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj