Skip to main content

Mediji o nama

Mediji

U 21. stoljeću mediji predstavljaju neizostavan segment društvenog života i informisanja, te tako i naš FZF svojim događajima, savremenim trendovima i naučnim radovima zauzima redovno mjesto u njima. Također aktivno učestvujemo u obrazovanju javnog mijenja i populacije područja na kojem djelujemo.

Inf. caš. Student: Povodom Svjetskog dana zdravlja, a čija je ovogodišnja parola „Zdravlje dostupno svima“, Asocijacija studenata Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku je u ponedjeljak, 9. aprila 2018. godine posjetila Osnovnu školu „Karaula“ u Karauli. Grupa studenata stomatologije II i V godine zajedno sa asistenticom dr. Aidom Haračić-Šolbić družila se sa učenicima prvog i drugog razreda. Pročitaj članak

Inf. caš. Student: U prepunoj konferencijskoj sali Farmaceutsko- zdravstvenog fakulteta održan je okrugli sto na temu Regulatorni okvir radijacijske i nuklearne sigurnosti u zdravstvenim institucijama u BiH. Okrugli sto je organizovala Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DRARNS) u saradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne politike Srednje-bosanskog kantona i domaćinom Farmaceutsko- zdravstvenim fakultetom Univerziteta u Travniku. Pročitaj članak

Inf. caš. Student: Svi zainteresirani  mogu upisati .više smjerova na tri studijska ciklusa .U prostorijama Faramceutsko zdravstvenog fakulteta se nalaze najsavremeniji medicinski aparati i pomagala koji ih pripremaju za posao. Pročitaj članak

Inf. caš. Student: Studenti svih akademskih godina studijskog programa fizioterapije (4+1) na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu UNT boravili su u liječilištu ”Reumal” u Fojnici, gdje se odvijala praktična nastava za usavršavanje stečenog teorijskog znanja u proteklom periodu. Pročitaj članak

Inf. caš. Student : Povodom Svjetske sedmice svjesnosti o antibioticima na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku održano je edukativno predavanje koje je privuklo veliki broj studenata. Prema riječima organizatora, predavanje je imalo za cilj ukazati na značaj racionalne primjene antibiotika kao i borbe protiv otpornosti. Ovaj dan se obilježava s namjerom kako bi se javnost upoznala sa širenjem otpornosti bakterija na antibiotike te se svake godine održavaju skupovi i provode javne kampanje. Pročitaj članak