O B A V I J E S T – odbrana magistarskog rada – 5

Datum objave: 01/09/2018
UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET    Datum:01.09.2018. godine   Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a...

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
 
 Datum:01.09.2018. godine
 
Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T
Enisa Kunjić javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:
”ULOGA I ZNAČAJ MEDICINSKE SESTRE U ZDRAVSTVENOM PROSVEĆIVANJU STANOVNIŠTVA’’
 
Odbrana će se održati  22.09.2018. godine, u 09:30h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj