O B A V I J E S T

Datum objave: 30/11/2017
UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET VJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA Broj:05-01-03-793/17 Datum:29.11.2017. godine Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vjeće doktorsko...

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
VJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA
Broj:05-01-03-793/17
Datum:29.11.2017. godine
Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vjeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T
Mr.sc. Dino Dizdarević javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:
‘’ISPITIVANJE DONORNOG MORBIDITETA KOD PACIJENATA KOD KOJIH JE UPOTRIJEBLJEN MAKSIMALNO MOBILIZIRAN PEDIKULARNI REŽANJ TEMPORALNOG MIŠIĆA”
Odbrana će se održati  15.12.2017. godine, u 17:00h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj