Skip to main content
Univerzitet u Travniku

Farmaceutsko-zdravstveni fakultet

Scientia manu et mente
POSTANI STUDENT

Upoznajte fakultet

Farmaceutsko zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku osnovan je 2009. godine.

Članica je jedne od rijetkih visokoškolskih ustanova u zemlji, odnosno, Univerziteta koji je još u septembru 2010. godine okončao proces integracije i na taj način odgovorio odredbama predviđenim Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH.

U skladu sa modernim evropskim standardima,  Farmaceutsko-zdravstveni fakultet Vam omogućava kvalitetno obrazovanje i sveobuhvatnost znanja koje se ovdje stječe. Interdisciplinarni program studija zasnovan je na principima Bolonjskog procesa –  I,II, i III ciklusa studija, po European Credit Transfer System (ECTS).

Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta Kantna Središnja Bosna/Srednjobosankog Kantona je 10. maja 2016. godine donijelo Rješenje o institucionalnoj akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet u Travniku. Akreditacija Univerziteta u Travniku je zasnovana na pozitivnom Izvještaju i mišljenju Povjerenstva za institucionalnu akreditaciju i Preporuci Agencije za visoko obrazovanje BiH.
Akreditacija Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku potvrdila je da Fakultet raspolaže sa adekvatnim nastavnim osobljem, prostorom, laboratorijama i salama za praktičnu nastavu, bibliotekom i ostalim pratećim sadržajima koji omogućavaju kvalitetnu edukaciju studenata.

Organizacija studija

Način studiranja:

 • redovno (svi odsjeci)

 • vanredno (radiologija, sestrinstvo, fizioterapija i medicinsko-laboratorijska dijagnostika)

Akademski integrisani studij

Stomatologija

(5+0)

Farmacija (5+0)

Stomatologija

(5+0)

Farmacija

(5+0)

Nakon završenog integralnog studija, student stječe zvanje doktor stomatologije

odnosno magistar farmacije sa 300 ECTS bodova.

Prvi (I) ciklus - dodiplomski studij sa sljedećim studijskim programima:

Radiologija

Sestrinstvo

Fizioterapija

Medicinsko- laboratorijska dijagnostika

Radiologija

Sestrinstvo

Fizioterapija

Medicinsko-

laboratorijska

dijagnostika

Nakon završenog prvog (I) ciklusa studenti stječu (u zavisnosti od studijskog

programa za koji su se opredijelili) sljedeća zvanja:

 • bachelor medicinskog sestrinstva (180 ECTS)

 • bachelor zdravstvene njege i terapije (240 ECTS)

 • bachelor medicinske radiologije/inžinjer medicinske radiologije (180 ECTS)

 • bachelor radioloških tehnologija (240 ECTS)

 • bachelor fizioterapije (240 ECTS)

 • bachelor medicinsko-laboratorijske dijagnostike (240 ECTS)

Drugi (II) ciklus - magistarski studij:

Radiologija

Sestrinstvo

Fizioterapija

Medicinsko- laboratorijska dijagnostika

Radiologija

Sestrinstvo

Fizioterapija

Medicinsko-

laboratorijska

dijagnostika

Nakon završenog prvog (II) ciklusa studenti stječu (u zavisnosti od studijskog

programa za koji su se opredijelili) sljedeća zvanja:

 • magistar medicinskog sestrinstva

 • magistar zdravstvene njege i terapije

 • magistar medicinske radiologije/inžinjer medicinske radiologije

 • magistar radioloških tehnologija

 • magistar fizioterapije

 • magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Treći (III) ciklus - doktorski studij:

Biomedicina i zdravstvo

Biomedicina i

zdravstvo

Nakon završenog trećeg (III) ciklusa studenti stječu zvanje dr nauka iz oblasti biomedicine

i zdravstva, polje Farmacija/Klinička medicina/Javno zdravstvo/Stomatologija

Organizacija nastave

Nastava na Farmaceustko – zdravstvenom fakultetu je interaktivnog karaktera i izvode je eminentni stručnjaci iz cijelog regiona, nastavnici sa akademskim stepenom doktora nauka, u zvanjima docenta, redovnih i vanrednih profesora.
Obezbjeđenjem kvalitetnog nastavnog kadra i stvaranjem savremenog obrazovnog ambijenta, prvi privatni studij stomatologije i farmacije u BiH, opravdao je povjerenje i očekivanja studenata, koji dolaze iz brojnih zemalja.
Farmaceutsko – zdravstveni fakultet u Travniku teži izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju na području farmacije, radiologije, medicinsko-laboratorijske dijagnostike, fizioterapije i zdravstva općenito, a temelji se na savremenim postupcima podučavanja, humanosti i strogim etičkim pravilima – riječi su osnivača Fakulteta, prof.dr. Mithata Asotića.

Prostorije

Na prostoru od 5 000 kvadratnih metara, u upotrebi su najsavremenije učionice, kabineti, amfiteatri, konferencijske sale, laboratorije, pretklinička i klinička sala za stomatologiju, specijalističke ordinacije za ortodonciju, oralnu hirurgiju, dječiju stomatologiju kao i protetiku, informatički kabinet, biblioteka te drugi prateći sadržaji. S obzirom na to da je jedan asistent zadužen za rad sa pet studenata u pretkliničkoj tzv. „fantom sali“ uređenoj po najmodernijim evropskim standardima, slobodno se može reći da su obezbijeđeni svi preduslovi za obrazovanje vrsnih stručnjaka.

Farmaceutima je omogućeno da svoje prve istraživačke radove izvode na najsavremenijoj opremi i na taj način zaokruže kompletan proces svog obrazovanja te u potpunosti odgovore zahtjevima tržišta.

Misija i vizija

Primjena praktične nastave je omogućena s obzirom na to da Fakultet posjeduje i modele ljudskog tijela i lutke za reanimaciju koje se koriste u svakodnevnoj nastavi i vježbama, dok se stručna praksa provodi u apotekama i bolnicama, kako bi naši diplomanti bili potpuno obučeni za rad i primjenu stečenih znanja u svojoj profesiji, odmah po završetku studija.

Misija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta usmjerena je na edukaciju budućih medicinskih radnika, nastavnika i stručnjaka, kao i na poticanje i provođenje istraživanja sa ciljem postizanja izvrsnosti u obrazovanju i zdravstvu općenito. Upravo zato misija ovog Fakulteta temelji se na savremenim postupcima podučavanja, humanosti i strogim etičkim načelima.

Farmaceutsko-zdravstveni fakultet Travnik ima svoju viziju budućnosti i uspjeha zasnovanu na pretpostavci da se društva u regionu istočne i jugoistočne Evrope nalaze uprocesu tranzicije i reformi u svim sferama društvenog života, što bez sumnje zahtijeva nova duboka znanja, koja prije svega znače iskorak iz postojećeg kulturno – civilizacijskog okvira Bosne i Hercegovine.