Obavijest – 10

Datum objave: 29/09/2018
UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET         Datum:29.09.2018. godine   Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o ...

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
 
 
 
 
Datum:29.09.2018. godine
 
Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T
Valentina Bakula javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:
‘’RADIOGRAFSKA PROCJENA ODNOSA IMPAKTIRANOG DONJEG UMNJAKA I MANDIBULARNOG KANALA’’
Odbrana će se održati  21.10.2018. godine, u 10:00h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj