OBAVIJEST

Datum objave: 29/03/2024

Broj:05-01-03-323/24

Datum:26.03.2024. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vijeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

JUSUF NUKOVIĆ javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:

ULOGA I ANALIZA ULTRASONOGRAFIJE SA ELASTOGRAFIJOM I MAMOGRAFIJE SA TOMOSINTEZOM U DIJAGNOSTICI PATOLOŠKIH BOLESTI DOJKE

Odbrana će se održati 15.04.2024. godine u 14h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj