Obavijest – 11

Datum objave: 22/11/2018
Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku, OBAVJEŠTAVAMO Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Ranke Prerad pod nazivom: POTENCIJALNO TERAPEUTSKO DJELOVANJE KANABINOIDA INDUSTRIJSKE KONOPLJE N...

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,
OBAVJEŠTAVAMO
Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Ranke Prerad pod nazivom:
POTENCIJALNO TERAPEUTSKO DJELOVANJE KANABINOIDA INDUSTRIJSKE KONOPLJE
Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 23.11.2018. godine do 08.12.2018. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj