Obavijest – 2

Datum objave: 10/09/2017
Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,  OBAVJEŠTAVAMO  Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije nakdidata Senada Pešte pod nazivom: MODALITETI AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U ZAVISNOSTI OD FAKTORA RIZIKA  Na...

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,
 OBAVJEŠTAVAMO
 Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije nakdidata Senada Pešte pod nazivom:
MODALITETI AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U ZAVISNOSTI OD FAKTORA RIZIKA
 Nalazi u biblioteci, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 11.09.2017. godine do 25.09.2017. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 11-13 h.
 
 
 

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj