Obavijest – 20

Datum objave: 10/12/2019
10.12.2019. Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,   OBAVJEŠTAVAMO   Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Edine Gafić pod nazivom:   LOKALNA PRIMJENA BEZRECEPTNIH LIJEKOVA U TRETMANU OSTEO...

10.12.2019.
Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,
 
OBAVJEŠTAVAMO
 
Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Edine Gafić pod nazivom:
 
LOKALNA PRIMJENA BEZRECEPTNIH LIJEKOVA U TRETMANU OSTEOARTROZE – PREDIKCIJA DJELOTVORNOSTI FARMACEUTSKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 10.12.2019. godine do 25.12.2019. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj