OBAVIJEST

Datum objave: 14/02/2022

14.02.2022.godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Muhameda Zuke pod nazivom:

KOMPONENTE METABOLIČKOG SINDROMA KAO FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK SOMATSKIH OBOLJENJA KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE TRETIRANIH ANTIPSIHOTIČNOM TERAPIJOM

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 15.02.2022. godine do 02.03.2022. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj