OBAVIJEST

Datum objave: 03/03/2022

UNIVERZITET U TRAVNIKU, FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULET

03.03.2022.godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Sanele Halilović Šuškić pod nazivom:

SERUMSKA KONCENTRACIJA HEMERINA U PROCJENI KORONARNE BOLESTI OSOBA SA DIJABETESOM

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 03.03.2022. godine do 19.03.2022. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj