OBAVIJEST

Datum objave: 04/04/2022

Datum: 04.04.2022. godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Dragane Jovanović  pod nazivom:

PREDISPOZICIJA I USLOVI RADA ZA NASTANAK LUMBALNOG SINDROMA KOD MEDICINSKIH RADNIKA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 04.04.2022. godine do 19.04.2022. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj