Obavijest – 5

Datum objave: 12/04/2018
UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET  Datum:12.04.2018. godine   Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v...

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
 Datum:12.04.2018. godine
 
Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:
O B A V I J E S T
Lejla Rožajac javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:
”NJEGA PACIJENTA NAKON APOPLEKSIJE’’
Odbrana će se održati  28.04.2018. godine, u 11:00h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj