OBAVIJEST

Datum objave: 18/03/2024

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

18.03.2024.godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Aline Ajanović pod nazivom:

FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK DELIRIJUMA U POSTOPERATIVNOM PERIODU PACIJENATA SA UGRADNJOM TOTALNE ILI SUBTOTALNE PROTEZE KUKA

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 18.03.2024. godine do 03.04.2024. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj