Obavijest – Doktorska disertacija i izvještaj – Senad Grišević

Datum objave: 26/07/2020
UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET Datum: 26.07.2020. godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku:   OBAVJEŠTAVAMO Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Senada Grišev...

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
Datum: 26.07.2020. godine
Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku:
 
OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Senada Griševića pod nazivom:
 
EFEKAT KROSLINKING TRETMANA NA TOPOGRAFSKE PROMJENE ROŽNICE KOD PACIJENATA SA KERATOKONUSOM
 

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 27.07.2020. godine do 10.08.2020. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj