Obavijest – Doktorska disertacija – Vedina Čordalija – 1

Datum objave: 09/08/2020
UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET Datum: 09.08.2020. godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,   OBAVJEŠTAVAMO Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Vedine Čordal...

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
Datum: 09.08.2020. godine
Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,
 
OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Vedine Čordalija pod nazivom:
 
FARMAKOEKONOMSKI PRISTUP POTROŠNJI ANTIDIJABETIKA

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 10.08.2020. godine do 25.08.2020. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj